Mẫu bìa báo cáo và khóa luận tốt nghiệp đúng tiêu chuẩn

GiadinhHR Tác giả GiadinhHR 27/02/2024 7 phút đọc

Trong bài viết này Gia đình HR sẽ gửi đến bạn đọc mẫu bìa báo cáo tốt nghiệp và mẫu bìa khóa luận tốt nghiệp theo đúng quy định được ban hành bởi các đơn vị đào tạo ngành Quản trị nhân sự

»»» Học Quản Trị Nhân Sự Ở Đâu Tốt

Mẫu Bìa Báo Cáo Và Khóa Luận Tốt Nghiệp Đúng Tiêu Chuẩn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC………

KHOA………

——————

 

 

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 

Tp. Hồ Chí Minh, tháng………

Mẫu bìa phụ báo cáo tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC………

KHOA………

——————

 

Mã sinh viên:

Lớp:

 

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 

Giảng viên hướng dẫn

 

Tp. Hồ Chí Minh, tháng………

Mẫu bìa khóa luận tốt nghiệp

TRƯỜNG……..

KHOA……..

———————

 

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 

Tp. Hồ Chí Minh, tháng……

Mẫu bìa phụ khóa luận tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC………

KHOA………

——————

 

Mã sinh viên:

Lớp:

 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

 

Giảng viên hướng dẫn

 

Tp. Hồ Chí Minh, tháng………

Mẫu trang nhận xét của đơn vị thực tập

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

              Họ và tên người nhận xét:……………………………………………………………………………..

              Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………..

              Nội dung nhận xét (thái độ, trách nhiệm và nội dung báo cáo tốt nghiệp)

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                    ………….…., ngày……….tháng……….năm……….         

                            NGƯỜI NHẬN XÉT                                                  XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên)                                                                (Ký tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu trang nhận xét của giảng viên hướng dẫn

           NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                        …………..…,ngày……tháng……năm……………

                                                                                                         GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

                                                                                                            (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

Xem thêm: 

GiadinhHR
Tác giả GiadinhHR sudo
Bài viết trước Cách viết danh mục tài liệu tham khảo báo cáo, khóa luận tốt nghiệp

Cách viết danh mục tài liệu tham khảo báo cáo, khóa luận tốt nghiệp

Bài viết tiếp theo

[Review Chi Tiết] Khóa Học Bảo Hiểm Xã Hội Ở Đâu Tốt Nhất

[Review Chi Tiết] Khóa Học Bảo Hiểm Xã Hội Ở Đâu Tốt Nhất
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo