Mẫu Biên Bản Nghiệm Thu Công Việc Mới Nhất

GiadinhHR Tác giả GiadinhHR 16/07/2024 20 phút đọc

Biên bản nghiệm thu công việc có giá trị thẩm định chặt chẽ mức độ hoàn thành công việc, dự án,…như thế nào nhằm đánh giá chất lượng và thực hiện các công việc tiếp theo. Trong bài viết dưới đây, Gia đình Hr gửi đến bạn đọc Mẫu biên bản nghiệm thu công việc mới nhất mời bạn đọc cùng theo dõi!

»»» Xem thêm:

Biên bản nghiệm thu công việc là gì?

Nghiệm thu là quy trình thẩm định, thu nhận, kiểm tra dự án, công việc sau khi tiến hành và chuẩn bị đi vào hoạt động. Nghiệm thu giúp doanh nghiệp kiểm tra chất lượng sản phẩm, dự án, dịch vụ trước khi áp dụng cho khách hàng. Quy trình kiểm định này được thực hiện thành biên bản, giúp các bên liên quan có cơ sở làm việc sau này.

Vai trò của biên bản nghiệm thu công việc

Nội dung cần có trong bản nghiệm thu công việc

Biên bản nghiệm thu công việc được thực hiện sau khi kết thúc quá trình thwucj hiện một công việc hay dự án nào đó. Mục đích để đánh giá chất lượng công việc và toàn bộ kết quả công việc trước khi đưa vào sử dụng.

Sau khi tiến hành kiểm tra, nếu hạng mục của toàn công việc đó đạt yêu cầu về chất lượng sẽ được phê duyệt phù hợp với tiêu chuẩn

Nội dung cần có trong biên bản nghiệm thu công việc

Biên bản nghiệm thu công việc là những căn cứ được sử dụng để đánh giá chất lượng hoàn thành cong việc. Do đó, trong biên bản cần phải lưu ý một số điều cần lưu ý

Nội dung mẫu biên bản nghiệm thu cần rõ ràng, cụ thể: Nội dung này hết sức quan trọng trong biên bản nghiệm thu công việc. Hãy nêu rõ nội dung nghiệm thu để các bên có thể hiểu rõ nội dung mà văn bản này muốn truyền đạt.

Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc việc nghiệm thu: Đây là điều để các bên làm căn cứ khi cần xác minh lại.

Kết luận: Trong văn bản cần có kết luận sau khi nghiệm thu công việc.

Chữ ký các bên tham gia: Các bên cần ký vào biên bản để xác nhận sự tham gia, có mặt của mình.

Với những mẫu biên bản nghiệm thu công việc sẵn có, bạn có thể tải về sử dụng nhanh chóng tùy theo từng mục đích cụ thể. Tuy nhiên, khi điền biên bản nghiệm thu, bạn cần lưu ý tránh phạm lỗi sai cơ bản dưới đây:

Sai chính tả, số liệu: Biên bản nghiệm thu cần có sự chính xác tuyệt đối nên việc viết sai chính tả hay số liệu là điều nên tránh để không gặp rắc rối.

Điền nhầm nội dung các mục: Trước khi viết biên bản nghiệm thu công viêc cần đọc kỹ từng mục để tránh việc kê khai nội dung nhầm mục. Chẳng hạn như thông tin bên nghiệm thu viết nhầm sang phần thông tin bên bàn giao nghiệm thu.

Một số mẫu biên bản nghiệm thu công việc

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC CÔNG TRÌNH

SỐ: …….

Công trình: ….

Hạng mục: …..

Đối tượng nghiệm thu: ………(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)…….

Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……. Chức vụ: …..

Đại diện Nhà thầu thi công: ….(Ghi tên nhà thầu)….

– Ông: ….. Chức vụ: …..

Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …..giờ ….. ngày….tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ ….. ngày…..tháng….năm…..

Tại công trình: ….

Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt:

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

– Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:

(Ghi rõ các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng)

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: (Xem thêm ở phần ghi chú)

– Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên quan.

Về chất lượng công việc xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng hay không)

Các ý kiến khác nếu có:

 

Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

–  Căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. tháng………….. năm ……….

Hôm nay, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty…………, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC

Đại diện: ……Chức vụ:…..

Địa chỉ:….

Điện thoại:…

Giấy phép kinh doanh số: ….

Mã số thuế: ….

Tài khoản: ….

Tại ngân hàng: …..

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA

Đại diện: …. Chức vụ:….

Địa chỉ:……

Điện thoại:…

Giấy phép kinh doanh số: ……

Mã số thuế: ….

Tài khoản: …..

Tại ngân hàng: ….

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm ….như sau:

Điều 1: Nội dung:

– Bên B bàn giao cho bên A …

+   Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:…

+   Bên A thanh toán cho bên B:…..

–   Tổng số tiền:….

–   Bằng chữ: ……..

(Chưa bao gồm 10 % thuếVAT )

Xác nhận đã bàn giao: …

Điều 2: Kết luận:

+   Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ…

+   Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ…… Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……..đã bàn giao.

+   Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết.

(Biên bảnnghiệm thu, thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO                                                                                          ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                  (ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

– Công trình: ……………………………………………………………………………………………………….

– Gói thầu: ………………………………………………………………………………………………………….

– Số Biên bản nghiệm thu: …………………………………………………………………………………….

– Ngày nghiệm thu: ……………………………………………………………………………………………..

– Khối lượng thực hiện: từ ngày….tháng….năm….đến ngày…tháng….năm….

  1. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:
  2. Đại diện Ban Quản Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

(hoặc Nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

  1. Đại diện nhà thầu thi công: …………………………………… (Ghi tên nhà thầu)

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………..

  1. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:
 

S

T

T

 

HẠNG MỤC

CÔNG VIỆC

 

Đơn

vị

tính

KHỐI LƯỢNG 

 

Ghi chú

 

Trúng thầu

Đã điều chỉnh

bổ sung

Đã nghiệm thu các đợt trướcNghiệm thu đợt này
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1 
2 
3 
…. 
 
 

Khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán.

      BAN QUẢN LÝ ĐT VÀ XDTL 10                                                NHÀ THẦU THI CÔNG
     (Hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)                                              (Ghi tên Nhà thầu thi công)

CÁN BỘ GS                    P. GIÁM ĐỐC                            CÁN BỘ KT                           GIÁM ĐỐC

 

»»» Xem thêm: Review khóa học hành chính nhân sự tốt nhất

Trên đây là những những mẫu nghiệm thu công việc mới nhất, để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức liên quan đến lĩnh vực nhân vực nhân sự bạn đọc có thể tham khảo thêm tại mục Tài liệu hành chính nhân sự của Gia đình Hr

Nếu các bạn muốn được học kiến thức và nghiệp vụ thực tế ngành Xuất nhập khẩu tương đương với 3 năm kinh nghiệm đi làm trong thực tế thì hãy tham gia khóa học dưới đây:

Khóa học hành chính nhân sự chuyên nghiệp

Trong khóa học, các bạn sẽ được tiếp xúc với những kiến thức, nghiệp vụ Xuất nhập khẩu tế và học cách xử lý các công việctại các vị trí thuộc ngành Xuất nhập khẩu chuyên nghiệp. Chương trình học sẽ đi từ kiến thức nền tảng đến kiến thức chuyên sâu, học lý thuyết đến đâu thực hành luôn đến đó. Đồng thời, bạn cũng được giảng viên hỗ trợ xuyên suốt quá trình học. Mọi thắc mắc sẽ được giảng viên hỗ trợ nghiệp vụ cho đến khi thành thạo thì thôi. Hãy đăng ký khóa học ngay để được nhận ưu đãi học phí cực hấp dẫn nữa nhé!

»»» Xem thêm: Review chính xác học Xuất Nhập khẩu ở đâu tốt

Gia đình Hr chúc bạn thành công!

GiadinhHR
Tác giả GiadinhHR sudo
Bài viết trước Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc Mới Nhất 2021

Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc Mới Nhất 2021

Bài viết tiếp theo

Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2024: Thay Đổi Mới Từ 01/07/2024

Mức Lương Tối Thiểu Vùng 2024: Thay Đổi Mới Từ 01/07/2024
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo